RUEN

2017 m. Balandžio 28 d., Penktadienis
  
 
Meniu
Taisyklės

Taisyklės


Bendrosios nuostatos


Tinklalapių lankomumo stebėsenos ir analizės sistemoje „Top100“ teikiamos paslaugos gali būti mokamos arba nemokamos. Vartotojai prie „Top100“  sistemos jungiasi savanoriškai.  Norėdami prisiregistruoti,  vartotojai privalo susipažinti su sistemos taisyklėmis, o, tapę registruotais „Top100“ dalyviais, įsipareigoti jų laikytis. Tinklalapių lankomumo stebėsenos ir analizės sistemos „Top100“ paslaugos teikiamos remiantis principu „kaip yra“ (angl. „as is“). Tai reiškia, kad sistema yra tokia, kokia yra, be jokių įsipareigojimų ar garantijų dėl jos kokybės ir atitikimo naudotojo poreikiams. Sistema „Top 100“ priklauso UAB „Penki kontinentai“ (toliau – administracija). „Top100“ sistemos administracija neatsako už turtinę, moralinę arba kitokią žalą, patirtą naudojantis nemokamomis ar mokamomis sistemos „Top100“ paslaugomis.

 1. Dalyvavimo  „Top100“ sistemoje sąlygos

   1. 1. Pagrindinis vienetas „Top100“ sistemoje yra interneto svetainė. Interneto svetainė – tai savarankiškas projektas arba tinklalapis (puslapių visuma), kuriame yra vientisas turinys ar tema.
   1. 2. Registruodamasis vartotojas privalo pateikti teisingus duomenis apie savo interneto svetainę.
   1. 3. „Top100“ sistemoje nedalyvauja:
       - tinklalapiai, pažeidžiantys Lietuvos Respublikos įstatymus;
       - tinklalapiai, aiškiai neturintys vertingos informacijos;
       - erotinio, pornografinio, piratinių programų ir kito panašaus turinio etikai prieštaraujantys tinklalapiai;
     - tinklalapiai, automatiškai peradresuojantys interneto vartotoją į kitą interneto adresą (angl. URL).

  2. Naudojimosi „Top100“ sistema sąlygos

  2. 1. „Top100“ skaitiklis – HTML kodas, dedamas interneto svetainėje. Jį „Top100“ sistema suteikia savo registruotiems vartotojams. Dalyvis neturi teisės modifikuoti registruojantis gauto skaitiklio kodo be „Top100“ administracijos sutikimo. Naudodamasis nemokamomis „Top100“ sistemos paslaugomis, dalyvis privalo įdėti skaitiklio kodą interneto svetainėje taip, kad skaitiklio grafinis vaizdas būtų matomas tinklalapio lankytojams – draudžiama keisti skaitiklio vaizdo dydį. Vartotojas, užsisakęs mokamo skaitiklio paslaugas, savo interneto svetainėje gali įdėti ir skaitytojams bei kitų tinklalapių savininkams nematomą skaitiklį.

  2. 2. Griežtai draudžiama iškraipyti skaitiklio rodmenis techninėmis ar kitokiomis priemonėmis. „Top100“ sistemos administracija pasilieka teisę pašalinti tokius neteisingus duomenis savo nuožiūra. Duomenys, kuriais remiantis daromas toks sprendimas, technologijos saugumo sumetimais ne visada gali būti pateikti dalyviui.

 3. Duomenų saugumas

   3. 1. Sistemos „Top100“ administracija garantuoja, jog dalyvio duomenys apie interneto svetainę nebus suteikti kam nors kitam be tiesioginio dalyvio arba dalyvio įgaliotojo asmens sutikimo. „Top100“ administracija neatsako už duomenų konfidencialumo pažeidimą tuo atveju, jei slaptažodis atskleidžiamas dėl dalyvio kaltės arba nustatymų dalyvio interneto naršyklėse ar kitose programose (pvz., automatinis slaptažodžių atsiminimas).

  3. 2. Dalyvis, įdiegdamas „Top100“ skaitiklį, suteikia sistemai tam tikrus duomenis apie savo interneto svetainės lankytojus. Sistema „Top100“ renka tik anoniminę informaciją – tokią, kurios negalima susieti su konkrečiu asmeniu. Sistema surenka ir interpretuoja interneto naršyklių pateikiamą informaciją. „Top100“ administracija garantuoja interneto vartotojų konfidencialumą ir asmeninio gyvenimo privatumą. Gauti duomenys kaupiami „Top100“ duomenų bazėse. Jie gali būti naudojami statistiniams tyrimams atlikti tiek interneto svetainės savininko, tiek pačios sistemos.


 4. Atsakomybė

  4. 1. Sistema „Top100“ suteikia kokybišką ir profesionalią statistiką. Dalyviai jos teikiamus duomenis naudoja savo pačių nuožiūra ir atsakomybe.
   4. 2. „Top100“ administracija neatsako už sistemos dalyvių puslapiuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką.
   4. 3. „Top100“ sistemos administracija neatsako už paslaugų sutrikimus, kuriuos gali sukelti kompiuterių tinklų gedimai, interneto paslaugų teikėjų, vyriausybės veiksmai, gamtos stichijos sukelti padariniai (force majeure) arba kitokios priežastys, todėl negali garantuoti nenutrūkstamo skaitiklių rodymo, statistikos rinkimo ir teikimo, nuolatinio paslaugų ir pagalbinės informacijos prieinamumo.
    4. 4. Įtarusi pažeidimą, sistemos administracija pasilieka teisę taikyti sankcijas, adekvačias pažeidimo rimtumui: nuo ignoravimo ar įspėjimo iki dalyvio narystės blokavimo ar visiško dalyvio pašalinimo.
    4.  5. „Top100“ sistemos administracija pasilieka teisę keisti šias taisykles. Pakeitimai įsigalioja praėjus savaitei po taisyklių publikavimo sistemos tinklalapyje. Sistemos administracija pasilieka teisę dalyviams siųsti informaciją apie pakeitimus. Informacija apie taisyklių pakeitimus publikuojama „Top100“ sistemos tinklalapyje. Sistemos dalyvis įsipareigoja savarankiškai susipažinti su taisyklėmis ir jų pakeitimais „Top100“ sistemos tinklalapyje.

Prašome prisijungti
Vartotojo vardas: 
Slaptažodis:


Pirmą kartą? Registruokis

Skynet.ltPenki.ltPenki.tv
© Penki Kontinentai 2017. Visos teisės saugomos.WebMaster